בקרה תפעולית

בקרה תפעולית
התפעול הינו הגורם המפעלי הגדול ביותר ובתוקף כך הוא גם שואב משאבים פיננסיים ואנושיים רבים הדרושים לביצוע המכירה. בדוחות הכספיים עלויות אלו מקבלות משמעות מיוחדת- עלות המכר.
התפעול הינו  הגורם המפעלי הגדול ביותר ובתוקף כך הוא  גם שואב משאבים פיננסיים ואנושיים רבים הדרושים לביצוע המכירה. בדוחות הכספיים עלויות אלו מקבלות משמעות מיוחדת- עלות המכר.
בכדי להקטין את עלות המכר רצוי להקים מערכת בקרה על ההוצאות של התפעול מצד אחד ועל העמידה בזמני אספקה מצד שני. מערכת בקרה יעילה מונעת הוצאות מיותרות. חיסכון בהוצאות מגדיל באופן ישיר את רווחי הארגון. כדי שמערכת הבקרה התפעולית לא תכביד על הארגון יש לבנות מתודיקת עבודה שתאפשר ביצוע בקרה על התפעול , וזאת מבלי לפגוע בעבודה עצמה.
מערכת הבקרה היא כלי עבודה חשוב למנהל התפעול לשם קבלת החלטות ברמת התפעול .
 
אנו נסייע לכם:
  • בהגדרת המדדים הרלוונטיים לארגון שלכם
  • בליווי בבניית המדדים השונים
  • בליווי בנית כלי העבודה לאיסוף הנתונים
  • בליווי בניית מתודיקת עבודה