בין לקוחותינו

המובילים כרמיאל

בתחום הלוגיסטיקה הרווח ביחס למחזור הינו נמוך ביותר. בנוסף ישנם מס לא קטן של חברות. ולכן הגדלת הרווחים מגיעה מחסכון בעלויות. בפרויקט זה הכנסו מדדי ביצוע הן ברמת הרכב והן ברמת הנהג. מנהל הלוגיסטיקה הוכשר לנתח את המדדים השונים ולקבל את התובנות הדרושות. אחת לחודש מתקיימת ישיבת מעקב ומתקבלות החלטות בהתאם. פעילות זו הביא לצמצום ההוצאות ובהכרח להגדלת הרווח