בין לקוחותינו

שיפר-מגם תעשיות בע"מ

שיפר-מגם הינה חברת מובילה בתחום המסועים. החקברה קיימת מזה 60 שנה.
מטרת הפרויקט היתה לבחון את הפעילות התפעולית של החברה ולהביא לשיפור בתחום.
בוצע:
  1. שינוי בתחום המבנה הארגוני ונקבען שיטות עבודה מתקדמות
  2. העמקת השימוש בפקודות העבודה והפיכתן גם לכלי בקרתי.
הפעילויות הנ"ל הביאו לשינוי בהתנהלות של המפעל, צומצמו זמני הבטלה הסמויה, קוצרו תהליכים (כגון קיצור זמן עיבוד ספירת המלאי), איכות המוצרים שופרה והפחת הוקטן בצורה משמעותית