הבקרה ברשות הלוגיסטיקה

בעקבות כניסת טכנולוגיות חדשות הרווחיות בעולם הלוגיסטי פחתה. הרווחיות כיום מהווה אחוזים בודדים ממחזור הפעילות של החברה.

מצב זה מצריך פיקוח הדוק על ההוצאות השונות (בלאי צמיגים טיפולי רכב בזמן, צריכת דלק מופרזת וכ').
 
לפני מספר חודשים פנה אלי מנכ"ל ובעלים של חברת הפצה, בבקשה לבחון את פעילות החברה. לפי הדוחות הכספיים החברה הנה חברה רווחית אך המנכ"ל חשד שיש מספר קווי הפצה שרווחיותם מוטלת בספק. לחברה 30 משאיות ומספר לקוחות קבועים. המנכ"ל לא ידע להצביע באלו קווים הוא חושד. בקשתו הייתה לבצע ניתוח של הפעילות באופן פרטני ולבחון רווחיות כל קו הן ברמת הקו והן ברמת הלקוח.
 
בכדי לעמוד במשימה הנ"ל  בוצעו הפעילויות הבאות:


כל משאית הוגדרה כמרכז עלות בספרי הנה"חש.
כל הוצאה שויכה למשאית וניתן היה לקבל דוח הוצאות לפי משאית כל חודש.
נבנה קובץ אקסל חכם המשלב את קווי ההפצה עם הלקוחות הקבועים מצד אחד ואת ההוצאות מצד שני.
בוצע עדכון יומי של פעילות צי המשאיות.
המחשב חישב את ההכנסה היומית והמצטברת הן ברמת הקו והן ברמת הלקוח.
 
לאחר בחינת הפעילות התבררו התוצאות, ואכן עקב צמצום פעילות של אחד הלקוחות בחלק מקווי ההפצה, קווים אלו עברו מרווח להפסד.
בשיחה מול הלקוח (הלקוח הנו לקוח אסטרטגי לחברה) התברר כי הלקוח דורש בתמורה לחזרתו לפעילות שוטפת הוספת משאית הפצה נוספת וזאת תוך התחייבות של הלקוח להגדיל את הפעילות. בימים אלו נרכשה המשאית הנוספת והקף הפעילות מול הלקוח גדל בצורה משמעותית
כיום אחת לחודש מתבצעת ישיבת בקרה על הפעילות הלוגיסטית החודשית ברמת החברה ורמת המשאית ולדברי המנכ"ל אחוז הרווח גדל בצורה משמעותית.

מרגיש קושי בביצוע חשבון הנפש העסקי? שלח לי מייל לכתובת: nir@nir-shapir.co.il

LOGOSET-02.png