מלאי מת / מלאי איטי

אם נשאל את רואה החשבון מה זה מלאי ההגדרה הראשונה תהיה שהמלאי הנו אחד מנכסי החברה. אני טוען שמלאי הנה הוצאה שטרם מומשה להכנסה.

לפי גישה זו יש לפעול בכל דרך לצמצם את המלאי בצורה האופטימלית ולכן גם נחתמים הסכמי רכש ברוח זו.

בהרבה מפעלים לא מטפלים במלאי זה ולאחר מספר שנים הוא נמחק מספרי החברה. נשאלת השאלה האם ניתן להפוך מלאי זה להכנסה?
התשובה אינה חד משמעית יחד אם זאת חשיבה מחוץ לקופסא יכול לעזור. לפני מספר שנים לוויתי מפעל בתחום האלקטרוניקה.

מפעל זה קיבל הזמנה גדולה לספק מספר מערכות. לפי הנוהל הקיים מחלקת התפ"י הייתה אמורה לפוצץ את עץ המוצר ולהוציא דרישות לרכש.

רגע לפני ביצוע הפעולות הנ"ל ביקשתי מהתפ"י שיבדוק האם יש פריטים/כרטיסים אלקטרונים במחסן מלאי המת שאולי ניתן להשמיש אותם לטובת הפרויקט הזה. הוקם צוות בחינה לנושא. תוצאות הבחינה הראו כי ניתן להשמיש מספר מכלולים וכרטיסים אלקטרוניים וזאת בעלות מינימלית של מספר שעות עבודה של טכנאי. הנצלת פריטים אלו צמצמה את עלות הרכש לפרויקט ותרמה להגדלת הרוויות.
דוגמא זו ממחישה לנו את הצורך המתמיד לבחון את המלאים אצלנו בעסק לפני שאנו יוצאים לרכישה.

מרגיש קושי בביצוע חשבון הנפש העסקי? שלח לי מייל לכתובת: nir@nir-shapir.co.il

LOGOSET-02.png