ייעול זרימת החומר במפעל

תהליך העבודה

זרימת חומר רציפה במפעל משפרת את התפוקה ומקטינה את הזמנים "המתים"

בהם המכונות או האנשים לא מייצרים. תהליך ייעול זרימת החומר במפעל

כולל את השלבים הבאים:

  • הכנת תרשים זרימה של התהליך.

  • הגדרת רמות מלאי לפני כל תחנה בייצור.

  • העמדת קו הייצור על תכנית המבנה לשם בחינת אופטימליות של תהליך זרימת החומר.

  • יישום תכנית העמדת המכונות בשטח המפעל.

תוצר:

זרימת חומר בתהליך באופן אופטימלי

סיפורי הצלחה:

בתצפיות שביצענו במפעל אלומיניום זיהינו שזמן רב מתבזבז בהכנסה והוצאה של פרופילים למסור. שינינו את מיקום המסור יצרנו תהליך זרימה מסודר וע"י כך צמצמנו באופן משמעותי את בזבוז הזמן בהזנת המסור.

נדרשנו לתכנן מפעל לייצור מאפים ללא גלוטן , כאשר הדרישה הייתה שבסוף היום לא ישאר מלאי בתהליך. הוכן תרשים זרימה לתהליך. לכל תחנה נקבע  גודל תכולה אופטימלי. הוגדרו אמצעי שינוע בין התחנות השונות. תוצאת התהליך הייתה בניית קו ייצור העונה על דרישות המלאי ומאפשר מחזור ייצור של 500,000 ₪ לחודש.


מרגיש קושי בביצוע חשבון הנפש העסקי? שלח לי מייל לכתובת: nir@nir-shapir.co.il

LOGOSET-02.png