ייעול זרימת המידע במפעל

 

תהליך העבודה

תהליך ייעול זרימת המידע כולל את השלבים הבאים:

:

  • אפיון סוגי המידע לפי רמת החשיבות.

  • השלמת ציוד המדידה הנדרש.

  • הגדרת תהליכי הדיווח.

  • מחשוב תהליכי הדיווח.

  • בניית דוחות בקרה יעילים

תוצר:

דוחות בקרה ומידע יעילים ומתומצתים

סיפורי הצלחה:

בחברה לייצור בדי מסוע למסועים של מחצבות נדרשנו לבקרה שוטפת בתהליך . תהליך הייצור הינו רציף ונדרש לאיסוף נתונים (טמפרטורות, לחצים שונים ,מהירויות שונות ) באופן שוטף מקו הייצור . בתחילת העבודה בוצע מיפוי של המידע הנדרש לאבטחת האיכות וכן בוצע מיפוי של אמצעי המדידה הקיימים בקו. לאור מידע זה נרכש ציוד המדידה שהיה חסר. בכדי לייעל את ניתוח המדידות הכנסנו מימד נוסף ובנינו דוח של תוצאות חריגות , שאפשרו תוך פרק זמן קצר להבין האם החריגה היא קריטית ולכן לא ניתן לאשר את בד המסוע למכירה.


מרגיש קושי בביצוע חשבון הנפש העסקי? שלח לי מייל לכתובת: nir@nir-shapir.co.il

LOGOSET-02.png