הגדרת תהליכים קריטיים

תהליך העבודה

בכל מחלקה יש מספר תהליכים קריטיים שאותם נאפיין.

כל תהליך יאופיין באופן הבא:

  • תרשים זרימה.

  • תוצרים נדרשים (דוח, מדבקה, וכ').

  • ציוד בדיקה ומדידה נדרש.

  • מיומנות כח אדם.

תוצר:

ספר תהליכים הכולל תרשימי זרימה ותוצרים נדרשים בקשת תקציב לאישור השלמת ציוד בדיקה תכנית לשדרוג מיומנויות עובדים.

סיפורי הצלחה:

בחברת מזון הייתה אי התאמה גבוהה בין המלאי שנספר למלאי שהופיע במערכת המידע. התברר מניתוח תהליכי המלאי שחסרים מספר מדי זרימה ונקודות דיווח. לאחר השלמת החסר ותדרוך העובדים , רמת האמינות השתפרה באופן משמעותי מאוד והפרשי המלאי שאפו לאפס.

בחברת ייצור כימיקלים - במהלך תהליך הגדרת התהליכים הקריטיים התברר שלמנהל הייצור יש קושי בהפעלת מחשב בכלל ובתכנת ERP  בפרט. לאור עובדה זו העובד נשלח לקורס מחשבים ובמהלך הטמעת מערכת ERP  מנהל הייצור קיבל ליווי נקודתי במשך תקופה ארוכה. תהליך זה הוביל להצלחת הטמעת מערכת המידע

.


מרגיש קושי בביצוע חשבון הנפש העסקי? שלח לי מייל לכתובת: nir@nir-shapir.co.il

LOGOSET-02.png