ארגון וייעול שטחי האחסון במפעל

 

תהליך העבודה

תהליך העבודה כולל את השלבים הבאים:

  • ניתוח תנועות המלאי וקביעת רמות מלאי אופטימאליות.

  • תכנון מערך האחסון במפעל.

  • ליווי תהליך רכישת הציוד ואמצעי האחסון הנדרשים.

  • ליווי הקמת מערך האחסון במפעל.

תוצר:

מערך לוגיסטי יעיל

סיפורי הצלחה:

מפעל לייצור מחליפי חום נדרש לצמצם את שטח הפעילות שלו לטובת השכרת השטח לגורם חיצוני. כחלק מהתהליך ביצעתי ניתוח של תנועות המלאי וכן נקבעה תחזית מכירות לשנים הבאות. לאחר קבלת המסקנות ביצענו את הפעולות הבאות:

  • מלאי מת ומלאי איטי נמכרו לספקים שונים.

  • בוצע תכנון מודולרי למדפים.

  • נרכשו כלי שינוע יעודיים.

בסוף התהליך צמצמתי את שטח האחסון ב 50% ,וזמן משיכת ח"ג מהמחסן התקצר באופן משמעותי.

.


מרגיש קושי בביצוע חשבון הנפש העסקי? שלח לי מייל לכתובת: nir@nir-shapir.co.il

LOGOSET-02.png