בניה והטמעת יעדי תפעול

 

תהליך העבודה

היעדים התפעוליים נדרשים לתמוך ביעדי החברה ולכן נגזרים מיעדי החברה. תהליך העבודה יכלול את הפעולות הבאות :

  • הבנת יעדי החברה.

  • ניתוח הגורמים המשפיעים על עמידה ביעדי החברה.

  • גזירת יעדים תפעוליים התומכים ביעדי החברה.

  • בניית מתודיקת מדידה ותצוגה.

  • הטמעת היעדים.

תוצר:

יעדים תפעוליים ומתודיקת מדידה ובקרה

סיפורי הצלחה:

במפעל לייצור כימיקלים כ- 80%  מההזמנות לא סופקו במועד. הנהלת החברה קבעה יעד של 70% עמידה בזמני אספקות בשנת התקציב הראשונה. בכדי לעמוד בדרישה זו ביצענו תצפיות בייצור. התברר לנו כי תפוקת הייצור לא גבוהה אך הגדלת התפוקה תאפשר לנו לעמוד ביעדי החברה. הוגדר יעד למספר מנות ייצור שמיוצרות ביום והוכנס תהליך מדידה בהתאם לדיווחי הייצור. נבנה גרף מתעדכן המציג לכלל העובדים את מספר המנות הייצור ברמה יומית מול היעד התפעולי. לאחר מספר חודשים הייצור הצליח להתייצב סביב היעד הייצורי וכתוצאה מכך חל שיפור משמעותי בעמידה בזמני האספקות ולקראת סוף שנת התקציב החברה עמדה ב80% מהאספקות במועד.

מרגיש קושי בביצוע חשבון הנפש העסקי? שלח לי מייל לכתובת: nir@nir-shapir.co.il

LOGOSET-02.png