בנייה והטמעת מערכת דיווח

 

תהליך העבודה

תהליך העבודה מורכב ממספר שלבים:

  • הגדרת הדיווחים הנדרשים.

  • אבחון ואפיון הציוד החסר.

  • ליווי רכישה והתקנה של הציוד החסר.

  • בניית מטודיקת דיווח.

  • בניית הדוחות הנדרשים במערכות המידע.

תוצר:

דוחות בקרה ניהוליים.

סיפורי הצלחה:

בחברה לייצור בדי מסוע למסועים של מחצבות נדרשנו לבקרה שוטפת בתהליך . תהליך הייצור הינו רציף ונדרש לאיסוף נתונים (טמפרטורות, לחצים שונים ,מהירויות שונות ) באופן שוטף מקו הייצור . בתחילת העבודה בוצע מיפוי של המידע הנדרש לאבטחת האיכות וכן בוצע מיפוי של אמצעי המדידה הקיימים בקו. לאור מידע זה נרכש ציוד המדידה שהיה חסר. כל מכשירי המדידה חוברו לבקר שחובר למערכת המידע של המפעל. כתוצאה מכך ניתן לקבל כנגד כל פקודת עבודה דוח פעילות הקו , המאפשר למחלקת אבטחת איכות לתת תו איכות למוצר.

במפעל לייצור משטחי שיש יצוקים תהליך העבודה מורכב מכמה שלבים. בגלל כמות ייצור משטחי השיש הגדולה הייתה בעיה באיסוף הנתונים ועיבודם בהיבט הניהולי. נבנה קובץ אקסל המדמה את התהליך. בכל מחלקה הותקן טאבלט המאפשר למנהל המחלקה לדווח בקובץ האקסל (בעמודות הרלוונטיות). המידע מתקבל במחלקת התפ"י באופן שוטף ואפשר להציג למנכ"ל את הדוחות הניהוליים הנדרשים.

.


מרגיש קושי בביצוע חשבון הנפש העסקי? שלח לי מייל לכתובת: nir@nir-shapir.co.il

LOGOSET-02.png