בניה והטמעת מדדי תפוקה ומדדי תכנון מול ביצוע

 

תהליך העבודה

מדדי תפוקה ומדדי תכנון מול ביצוע הינם כלים מעולים להגדלת הפריון. יחד עם זאת המידע רב ולכן אנו פועלים באופן הבא:

  • בחירת סוג הנתונים שיאפשרו הגדלת פריון באופן אופטימלי.

  • בניית מדדים המנתחים את הנתונים הנ"ל.

  • הטמעת המדדים בארגון.

תוצר:

עבודה לפי יעדים ומדדים

הגדלת הפריון

סיפורי הצלחה:

במפעל לייצור כימיקלים הצטברו לכל עובד למעלה מ 60 שעות נוספות לחודש והמפעל לא עמד בהתחייבויות שלו לזמני אספקה. לאחר בחינת הפעילות החלטנו שהנתון האופטימלי לצמצום העלויות של השעות הנוספות מצד אחד ושל שיפור העמידה בלוחות זמנים מצד שני , הינו מספר מנות הייצור שיוצרו במהלך יום העבודה. בוצע ניתוח של סוגי מנות הייצור  ונבנה מדד יומי שפורסם בלוח המודעות. נושא הגדלת התפוקה טופל באופן שוטף הן בישיבות הנהלת המפעל והן בפגישות התקופתיות עם העובדים. לאחר כ 8 חודשי פעילות המפעל שיפר בצורה משמעותית את העמידה בזמני אספקה ובמקביל מספר השעות הנוספות לעובד ירד לכ- 10 שעות בחודש !

מנהל מסגרייה התלונן בפני כי למרות העבודה הרבה הוא לא מצליח להרוויח כפי שציפה. בבדיקה מדגמית שביצעתי התברר כי למרות שהקצאת השעות (בשלב הצעת המחיר) הייתה סבירה , העובדים עובדים יותר שעות על כל פרויקט. לאור נתונים אלו הוכנסה מערכת איסוף שעות לפי פרויקט ולכל פרויקט הופק דוח שעות שבוצעו בפועל מול השעות שהוקצאו בשלב התמחור. הסטייה בין השעות נבחנה ברמת כל פרויקט וברמה כוללנית. תוך פרק זמן קצר הסטייה בין השעות המתוכננות לבין השעות שבוצעו בפועל הצטמצמה באופן משמעותי והמסגרייה הגדילה את רווחיה.


מרגיש קושי בביצוע חשבון הנפש העסקי? שלח לי מייל לכתובת: nir@nir-shapir.co.il

LOGOSET-02.png