פרטו גם במלאי

הרבה עסקים נותנים את אותה תשומת לב לכל פרטי המלאי. האם נכון הדבר? האם אין כאן בזבוז משאבים?

פריט מקבוצה C הינו פריט שעלותו נמוכה ביותר. עסקים רבים מתייחסים לפריטים אלו כמו לפריטים מקבוצות A  ו - B  שהנם פריטים יקרים (הן ברמת הפריט והן ברמת הצריכה השוטפת).
אחד המאפיינים החשובים שניתן לראות בקבוצה זו הינו משקלם הכספי בערך המלאי הכולל. ערכם הכולל של פרטי C נמדד בחלקי אחוזים ולכן ניהול המלאי שלהם צריך להיות חכם ויעיל.
המלצתי לנהל את המלאי ברמת יחידת הרכישה (למשל ברגים הנרכשים בכמות של 1000 יחידות בקופסא לנהל ברמת קופסא ולא ברמת הבורג הבודד). בנוסף לכל פריט לקבוע מלאי מינימום - זוהי רמת מלאי שכאשר מגיעים אליה,  מיד מבצעים הזמנת רכש, וכן כמות להזמנה. 
איש החומר (או רכש) מקבל אחת לשבוע דוח של רמת המלאי של פריטים מקבוצה C ותוך פרק זמן קצר מבצע את הרכישה. היות שערך המלאי של הפריטים הנ"ל הוא כל כך נמוך כל בדיקה נוספת מעבר לנ"ל רק מהווה הוצאה מיותרת.

מרגיש קושי בביצוע חשבון הנפש העסקי? שלח לי מייל לכתובת: nir@nir-shapir.co.il

LOGOSET-02.png