בנייה והטמעת מטודיקות ניהוליות

 

תהליך העבודה

תהליך העבודה כולל את השלבים הבאים:

  • אבחון הצרכים הארגוניים.

  • הגדרת נוהלי עבודה ותקשורת בין הגורמים השונים בארגון.

  • ליווי הטמעת תהליכי העבודה החדשים.

תוצר:

ארגון עובד עם מטודיקה ניהולית מסודרת

סיפורי הצלחה:

במחלבה שניהלתי רמת החיכוכים ואי ההבנות בין מנהלי הביניים הייתה גדולה ביותר ולא אחת אף שיתקה את הפעילות השוטפת של המחלבה. בכדי לפתור את הסוגייה הנ"ל הטמעתי במחלבה ישיבה יומית- ישיבת בוקר. בישיבה זו ,שהוקצבה בזמן (45 דקות), השתתפו כל מנהלי הביניים. בישיבה בוצע סנכרון ברמה יומית בין כל המנהלים, וכן נבנו נהלים לשיתוף פעולה והעברת המידע הרלוונטי. לאחר תקופה קצרה רמת החיכוכים בין המנהלים הצטמצמה בצורה משמעותית.

מרגיש קושי בביצוע חשבון הנפש העסקי? שלח לי מייל לכתובת: nir@nir-shapir.co.il

LOGOSET-02.png