איתור וטיפול בצווארי בקבוק

תהליך העבודה

תהליך העבודה מתבסס על תורת האילוצים (T.O.C) וכולל את השלבים הבאים:

  • איתור האילוצים במערכת.

  • מציאת פתרונות אופטימליים להתמודדות עם האילוצים הנ"ל.

  • הכפפת שאר המערכת הארגונית ליישום הפתרונות הנ"ל.

תוצר:

ביטול צווארי בקבוק


מרגיש קושי בביצוע חשבון הנפש העסקי? שלח לי מייל לכתובת: nir@nir-shapir.co.il

LOGOSET-02.png