ארגון הייצור לעבודה יעילה וחסכונית

 

תהליך העבודה

תהליך העבודה כולל את השלבים הבאים:

  • ניתוח תהליכי זרימת החומר והמידע ברצפת הייצור.

  • מציאת פתרונות לייעול התהליכים.

  • ליווי בהטמעת הפתרונות.

תוצר:

ייצור יעיל וחסכוני

סיפורי הצלחה:

במפעל להזרקת פלסטיק תהליך החלפת התבניות על המכונה והתאמת המכונה לייצור המוצר הבא לקח זמן רב ביותר. בכדי לצמצם זמן זה פעלנו בכמה מישורים: ראשית נבנו עגלות ייעודיות להחלפת תבניות (עגלה לכל טכנאי). העגלות כללו את כל כלי העבודה העשויים להידרש לשם החלפת התבנית. כמו כן כל פרמטרי ההזרקה הוזנו למערכת המידע. ע"י שתי פעולות אלו ביטלנו את הזמן הנדרש לאסוף כלי העבודה וכן צמצמנו את זמני כיוון המכונה.

שטח הייצור במפעל לייצור מחליפי חום היה גדול ביותר והצריך את העובדים ללכת מרחקים גדולים. מטרת הפרויקט הייתה לצמצם את שטח הייצור וע"י כך לצמצם את הזמן המבוזבז עקב המרחקים הגדולים. תהליך האבחון כלל ניתוח פעילות של כל המכונות ברמה שנתית -הן ברמה הכוללת והן ברמה הפרטנית. בנוסף בוצע ניתוח צרכי עבודה במטרה לבחון האם ניתן לצמצם את מספר המכונות. כתוצאה מהתהליך שטח הייצור צומצם ב 75% ונמכרו 10 מכונות.


מרגיש קושי בביצוע חשבון הנפש העסקי? שלח לי מייל לכתובת: nir@nir-shapir.co.il

LOGOSET-02.png